Onderzoeksgebied Bosland

 

Bosland is een, in 2008 opgericht, projectgebied in het noordwesten van de provincie Limburg en is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen drie gemeenten (Hechtel-Eksel, Overpelt, Lommel) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Bosland omvat ±5000ha bos- en heidegebieden en vervult een belangrijke socio-economische en ecologische functie als strategisch open-ruimteproject van de Vlaamse overheid. Binnen het projectgebied tracht men vanuit een integrale benadering een duurzaam bosbeheer toe te passen. Rekening houdend met de recreatieve en economische functie van de boscomplexen wil men er de natuurwaarden herstellen en uitbouwen.

Doelsoorten waarvoor recent reeds belangrijke beheerswerken werden uitgevoerd zijn de Gladde slang Coronella austriaca en de Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus. Daarnaast werden grote delen van Bosland aangeduid als Habitat- en/of Vogelrichtlijngebied ten behoeve van heel wat nationaal- en Europees beschermde soorten zoals Lentevuurspin Eresus sandaliatus, Boomleeuwerik Lullula arborea, Zwarte specht Dryocopus martius, Groentje Callophrys rubi, Bruine eikenpage Satyrium ilicis en Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia.